Allidrett

Allidrett_logo

 

 

 

 

 

Velkommen til allidrett sesongen 2019 / 2020. Vi starter opp et parti for barn som er født i 2014 eller 2015.

“Det overordnede målet for barneidretten er å gi barna et allsidig og variert tilbud av aktiviteter som imøtekommer barns behov for lek og fysisk aktivitet”. Generelt er tanken at barneidretten skal være lek og moro for å skape varig idrettsglede. Dette innebærer aktiviteter som bygger grunnleggende motoriske egenskaper som f.eks turnøvelser (hinderløype osv), stiv heks og haien kommer, men også introduksjon til særidretter vi har i Sætre som håndball og fotball.

Pris, Tid og Datoer

Treningsavgift er på 750 kr for ett år eller 400 kr for et halvt år og blir administrert gjennom MinIdrett. Vi trener i gymsalen i Sætre skole på mandager fra 1730 til 1830. Treningen starter opp 16.09.2019.

Påmelding

Påmelding gjøres ved å sende en mail til kristoffer.mysen@gmail.com med barnets navn samt kontaktinformasjon til en foresatt. Det er en begrensning på de 20 første som melder seg på. Etter dette vil det bli venteliste.

Gjennomføring

Vi ønsker at foreldrene helst sitter ute på gangen mens timen varer (pga plass). Det er selvfølgelig lov og følge barnet sitt inn eller være der dersom de føler seg usikre, det viktigste for oss er at barna føler seg trygge! Det er også helt åpent for at barna tar seg en tur ut til foreldrene dersom de får behov for dette.

Det er et krav fra oss at alle barna har en kjent person lett tilgjengelig under hele treningen!

Selve treningen kommer til og ha en kort samling først med en fast rutine, for så og ha aktiviteter, før vi til slutt har en kort avslutning. Treningene gjennomføres i sokker eller barfot.

Involvering fra foreldre

Vi er veldig positive til innspill og hjelp fra foreldre. Vi vil i mange treninger trenge litt hjelp fra 2-3 foreldre til å stå på stasjoner eller andre ting og vil spørre om frivillige:)

Kontaktinformasjon

Informasjon vil bli gitt på Facebook siden “Sætre IF Graabein Allidrett”. I år er vi så heldige at vi har fått Kathrine Strøm, Jin Alexander Øby og Thomas Woie Eriksen som trenere.