Æresmedlem

ÆRESMEDLEMMER I SÆTRE  I.F. GRAABEIN

NAVN TILDELT STATUS
Henrich Bille 1948 +
Oscar Caspersen 1948 +
Anton Berg 1967 +
Birger Mørk 1967 +
Kristen Mørk 1967 +
Ivar Olsen 1970 +
Einar Ladehaug 1988 +
Arnstein Sigurdsen 1988 +
Kitty Gundersen 1991 +
Willy Jæger 1991
Arne Veiborg 1991
Per Reidar Aunet 1997
Willy Grønsaas 1997
Sten Vidar Mørch 2004
Guri Berg 2009
Stig Atle Jørgensen 2009
Olav Normann Ledang 2009
Olav Maakestad 2009
Hugo Mikalsen 2009
Vidar Torkildsen 2013
Ørnulf Samuelsen 2014
Glenn Løvlie 2018
Jan H Borge 2019
Pr 21.02.2019