Hederstegn

MEDLEMMER TILDELT HEDERSTEGN I SÆTRE  I.F. GRAABEIN

NAVN TILDELT STATUS
Willy Jæger 1968
Arnstein Sigurdsen 1970 +
Arne Veiborg 1970
Willy Grønsaas 1971
Ragnar Jæger 1971 +
Kitty Gundersen 1972 +
Per Reidar Aunet 1974
Follestad Karsten 1978
Olav Ledang 1981
Hugo Mikalsen 1982
Sten Vidar Mørch 1983
Einar Ladehaug 1985 +
Guri Berg 1988
Jan H. Borge 1988
Albert Danielsen 1988 +
Reidun Heggedal 1988
Ester Helgesen 1988 +
Magne Aunet 1991 +
Kolbjørn Johansen 1991 +
Stig Atle Jørgensen 1991
Trygve Løvlie 1991
Per Nyhuus 1991 +
Vidar Torkildsen 1991
Kjell Vestli 1991
Mette Reiner Vestli 1991
Jan Øby 1991
Torunn Andersen 1992
Alf Berg 1992
Sten Høland 1992 +
Olav Maakestad 1992
Odd M. Pedersen 1992
Irene Veiborg 1992
Arne Willy Øby 1992
Peer Løchting 1993
Petter Solum 1993
Glenn Løvlie 1993
Karl E. Gundersen 1993
Per Justad 1995
Elin Olafson 1995 +
Christoffer Kielland 1996
Liv Halvorsen 1996 +
Rigmor Richardsen 1997
Liv Grønvold 1997
Sissel Jensen 1997
Jon Ørstad 1998 +
Rune Aksel Abrahamsen 2009
Thore Andersen 2009
Nils Viktor Evensen 2009
Amund Molven 2011
Kai Mørch 2012
Robert Berntsen 2012
Dag Viggo Bendiksen 2016
Espen Johansen 2018

 

Pr 21.02.2019