Sætre IF Graabein, stiftet i 1872, er en av norges eldste idrettsklubber.

Tradisjon, lokal tilhørighet og idrettsglede har stått sterkt i Sætre i snart 150 år! Vi er i stadig vekst med om lag 400 barn og unge som utøver organisert idrett i Graabein. Hver eneste dag jobber mange frivillige for å gi utøverne et best mulig tilbud og et solid rammeverk å drive idrett i.

I dag driver vi med håndball, fotball og allidrett, men opp gjennom historien har andre idrettsgrener som ski, basket, bandy, skihopp og friidrett også vært i gang.

Et idrettslag som Graabein er hele tiden prisgitt de ildsjelene som vier mange timer til klubben i sitt hjerte. Har du lyst til å være med? Vi ber deg ikke om å love bort mange timer – men vi tar gjerne imot deg hvis du ønsker å bidra!


Sætre Idrætsforrening Graabein feirer 150-års jubileum i 2022. 

En komite jobber med et forslag til program, men kom gjerne med innspill! Kontakt din gruppes medlem i komiteen, eller leder av klubben.

Jubileumskomiteen består av:
Thomas Jacobsen fra hovedstyret, Liv Grønvold og Guri Berg fra Rådet, Martin Arentz fra fotballen, Marianne Kolsrud fra håndballen, Kurt Hansen, Janniche Faevelen og Asle Lien som representerer klubben generelt samt Inez A. Mac som ekstern representant.


Fra vår Facebook side: