Sætre IF Graabein, stiftet i 1872, er en av norges eldste idrettsklubber.

Tradisjon, lokal tilhørighet og idrettsglede har stått sterkt i Sætre i snart 150 år! Vi er i stadig vekst med om lag 400 barn og unge som utøver organisert idrett i Graabein. Hver eneste dag jobber mange frivillige for å gi utøverne et best mulig tilbud og et solid rammeverk å drive idrett i.

I dag driver vi med håndball, fotball og allidrett, men opp gjennom historien har andre idrettsgrener som ski, basket, bandy, skihopp og friidrett også vært i gang.

Et idrettslag som Graabein er hele tiden prisgitt de ildsjelene som vier mange timer til klubben i sitt hjerte. Har du lyst til å være med? Vi ber deg ikke om å love bort mange timer – men vi tar gjerne imot deg hvis du ønsker å bidra!


Innkalling til årsmøte:

Styret innkaller herved til årsmøte i Sætre IF Graabein. Årsmøtet avholdes 16.mars 2022 kl. 18.30 i Sætrehallen, Stikkvannsveien 2, 3475 Sætre.

Se innkallingen for mer informasjon.

Her er de fleste dokumentene til møtet, valgkomiteens innstilling er ikke klar og blir kommunisert senere:


Sætre Idrætsforrening Graabein feirer 150-års jubileum i 2022. 

En komite jobber med et forslag til program, men kom gjerne med innspill! Kontakt din gruppes medlem i komiteen, eller leder av klubben.

Jubileumskomiteen består av:

  • Leder for komitéen: Asle Lien
  • Representant H-styret: Thomas Jacobsen.
  • Representant Rådet: Liv Grønvold og Guri Berg
  • Klubben, uten tilknytning til gruppe: Janike Næss Røed (Budsjett – Økonomi)
  • Representant fra Fotball: Martin Arentz
  • Representant fra Håndball: Marianne Kolsrud 
  • Representant fra Multisport: Espen Johansen

Fra vår Facebook side: