Årsmøte 2019 – Invitasjon

Innkalling til årsmøte i SÆTRE IF GRAABEIN

Styret innkaller herved til årsmøte i Sætre IF Graabein.

Årsmøtet avholdes den 18.03.2019 kl. 18.30 i Sætrehallen, Stikkvannsveien 2, 3475 Sætre.

Saker et medlem ønsker tas opp på årsmøtet må sendes styret senest 03. Mars 2019, to uker før årsmøtet. Saker/forslag sendes til: hovedstyret@graabein.no eller med post til Sætrehallen, Stikkvannsveien 2, 3475 Sætre.

Fullstendig sakliste og saksdokumenter vil gjøres tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.graabein.no

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 6 til § 8, loven ligger tilgjengelig på www.graabein.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret