3v3 Fotball

Sætre IF Graabein ønsker å være en foregangsklubb for de minste fotballspillerne (5-6 år)

Sætre IF Graabein følger NFF sin visjon og tilbyr våre minste spillere 3v3 fotball.

3v3 fotball er bedre tilpasset spillernes modenhet – både i hodet og i beina. I treerfotballen er man alltid involvert fordi ballen aldri er så langt unna at man minster kontakten med spillet. Spillerne i denne aldersgruppen vil føle seg mer delaktig og oftere oppleve mestring i treerfotball sammenlignet med femmerfotball.

Sætre IF Graabein har vært i forkant på 3v3 prosjektet og har baner med vant og små mål som gjør at våre minste spillere får spille og oppleve 3v3 fotballen slik den skal være og etter NFF beskrivelse. Mye ballkontakt på alle spillere, høyt aktivitets nivå på alle spillere og ikke minst god flyt i spillet med minimale avblåsninger for innkast og cornere. Den effektive spilletiden i løpet av en kamp øker betydelig for våre minste fotballspillere. 3v3 setter leken med fotball i fokus, og er en flott inngangsdør til fotballen for de minste spillerne.

3v3_ren