Sportsplan

Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Sportsplan Graabein 2016

Visjon:
En glødende kraft for fotballglede

Misjon:
Engasjert miljø, vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og i nærmiljøet.

Inspirerende sportslig miljø:
Vi skal gi et tilbud til ALLE, uavhengig av kjønn, alder, ferdigheter og egne målsettinger!

Kvalitet på idrettsanlegg:
Vi skal bidra til å videreutvikle vårt idrettsanlegg som er et naturlig midtpunkt på Sætre.