Anlegg

Sætrehallen

I april 1988 sto Sætrehallen ferdig. Hallen er eid av Graabein og ble bygget på dugnad. Klubbens medlemmer la ned nesten 25 000 dugnadstimer, samtidig som lokale entreprenører og næringsliv stilte opp på en fantastisk måte. Hallen er for Graabein i dag i hovedsak stedet hvor håndballen spilles, men den består av mye mer som helsestudio, speilsal mm. på 80- og 90 tallet var det også fritidsklubb for ungdom i hallen.

Sletta

Sletta er Graabein sin fotballbane og gamle friidrettsanlegg. Anlegget består i dag av en 11-er bane med naturgress samt enn 9-er bane med kunstgress. Det går en løpebane rundt 11-er banen og det finnes også lengdehoppsgrop, kulestøtring og diskosring fra den gang Graabein hadde et stort friidrettsmiljø. Graabein har i mange år festet tomten av Orica (gamle Dyno), men denne tomtefesteavtalen går ut i 2019. Graabein arbeider for tiden med å forlenge denne avtalen slik at man kan modernisere anlegget.

Lysløype

Løypa er 2,5 km og starter fra Parkeringsplassen på Grytnes feltet, går som ei rundløype over den gamle skytterbanen og tilbake til parkeringsplassen.

Alternativt kan man parkere ved ungdomsskolen og gå inn fra Stikkvannsveien ca 200 ovenfor bommen.

Lyset kan tennes manuelt fra kl 1600, på første lysmast på parkeringsplassen og slukkes automatisk kl. 2330.

Beachballbanen

Rett nedenfor Sætrehallen har vi vår beachballbane. Den ble klar til bruk i 2018, og vi jobber stadig med å gjøre området rundt triveligere.