Æresmedlem

ÆRESMEDLEMMER I SÆTRE  I.F. GRAABEIN

NAVN TILDELT STATUS
Henrich Bille 1948 +
Oscar Caspersen 1948 +
Anton Berg 1967 +
Birger Mørk 1967 +
Kristen Mørk 1967 +
Ivar Olsen 1970 +
Einar Ladehaug 1988 +
Arnstein Sigurdsen 1988 +
Kitty Gundersen 1991 +
Willy Jæger 1991  
Arne Veiborg 1991 +
Per Reidar Aunet 1997 +
Willy Grønsaas 1997  
Sten Vidar Mørch 2004  
Guri Berg 2009  
Stig Atle Jørgensen 2009  
Olav Normann Ledang 2009  
Olav Maakestad 2009  
Hugo Mikalsen 2009  
Vidar Torkildsen 2013  
Ørnulf Samuelsen 2014  
Glenn Løvlie 2018  
Jan H Borge 2019 +
Liv Grønvold 2020  
     
Pr 03.06.2020