Hederstegn

MEDLEMMER TILDELT HEDERSTEGN I SÆTRE  I.F. GRAABEIN

NAVN TILDELT STATUS
Willy Jæger 1968
Arnstein Sigurdsen 1970 +
Arne Veiborg 1970 +
Willy Grønsaas 1971
Ragnar Jæger 1971 +
Kitty Gundersen 1972 +
Per Reidar Aunet 1974 +
Follestad Karsten 1978
Olav Ledang 1981
Hugo Mikalsen 1982
Sten Vidar Mørch 1983
Einar Ladehaug 1985 +
Guri Berg 1988
Jan H. Borge 1988 +
Albert Danielsen 1988 +
Reidun Heggedal 1988
Ester Helgesen 1988 +
Magne Aunet 1991 +
Kolbjørn Johansen 1991 +
Stig Atle Jørgensen 1991
Trygve Løvlie 1991 +
Per Nyhuus 1991 +
Vidar Torkildsen 1991
Kjell Vestli 1991
Mette Reiner Vestli 1991
Jan Øby 1991
Torunn Andersen 1992
Alf Berg 1992
Sten Høland 1992 +
Olav Maakestad 1992
Odd M. Pedersen 1992 +
Irene Veiborg 1992
Arne Willy Øby 1992
Peer Løchting 1993
Petter Solum 1993
Glenn Løvlie 1993
Karl E. Gundersen 1993
Per Justad 1995
Elin Olafson 1995 +
Christoffer Kielland 1996
Liv Halvorsen 1996 +
Rigmor Richardsen 1997
Liv Grønvold 1997
Sissel Jensen 1997
Jon Ørstad 1998 +
Rune Aksel Abrahamsen 2009
Thore Andersen 2009
Nils Viktor Evensen 2009
Amund Molven 2011
Kai Mørch 2012
Robert Berntsen 2012
Dag Viggo Bendiksen 2016
Espen Johansen 2018

Pr 03.06.2020